Publisering

Ikon PublishLinkar
Denne modulen registrerar og viser linkar til eksterne sider. Linkar kan kategoriserast og visast i strukturell form på websida.

Funksjonalitet
Kategorisering av linkar.
Alle typar linkar kan registrerast.

Skjermbilde

Linkar
 
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))