Publisering

Ikon PublishLinkar
Denne modulen registrerar og viser linkar til eksterne sider. Linkar kan kategoriserast og visast i strukturell form på websida.

Funksjonalitet
Kategorisering av linkar.
Alle typar linkar kan registrerast.

Skjermbilde

Linkar