Publisering

Ikon PublishBildebase
Bilder som skal settast inn i tekst på websida vert registrert i denne modulen. Det er også mogeleg å redigere bilder etter at dei er registrerte i systemet.

Funksjonalitet
Automatisk tilpassing av storleik ved registrering.
Kan registrere fleire bilder i ein operasjon.
Funksjonsrik bilderedigering.

Skjermbilde

Bildebase


Bildebehandling