Publisering

Ikon PublishBildebase
Bilder som skal settast inn i tekst på websida vert registrert i denne modulen. Det er også mogeleg å redigere bilder etter at dei er registrerte i systemet.

Funksjonalitet
Automatisk tilpassing av storleik ved registrering.
Kan registrere fleire bilder i ein operasjon.
Funksjonsrik bilderedigering.

Skjermbilde

Bildebase


Bildebehandling
 
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))