Publisering

Ikon PublishBildesekvens
Modul for å bygge bildesekvensar og album. Redigering av tekst og rekkjefølgje er enkel og rask.

Funksjonalitet
Enkelt grensesnitt for oppbygging av sekvens.
Presentasjon av sekvens er fleksibel.

Skjermbilde

Bildesekvens
 
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))