Publisering

Ikon PublishDokumentbase
Modul for registrering og presentasjon av filer av ulike typar. Desse kan så linkast inn i andre sider i systemet.

Funksjonalitet
Støttar alle sikre filtypar.

Skjermbilde

Dokumentbase
 
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))