Publisering

Ikon PublishDokumentbase
Modul for registrering og presentasjon av filer av ulike typar. Desse kan så linkast inn i andre sider i systemet.

Funksjonalitet
Støttar alle sikre filtypar.

Skjermbilde

Dokumentbase