Publisering

Ikon PublishRegistreringsskjema
Denne avanserte modulen kan brukast til å bygge opp skjema for registrering av data. Den gjer det enkelt å lage skjema, og enkelt å få oversikt og jobbe vidare med data som vert registrert.

Funksjonalitet
Gjenbruk av skjemamalar.
Enkel redigering av felt.
Skjema kan gå over fleire sider.
Innkomande data kan leggast i database.
Data kan redigerast av administrator.
Data kan hentast ut i ulike format.
Spesifiserte data kan visast offentleg om ynskjeleg.
Brukar kan endre/legge til data seinare, v.h.a. passord.

Skjermbilde

Registreringsskjema
 
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))