Publisering

Ikon PublishInfoboks
Dette er ein modul som gjer det mogeleg å plassere "informasjonsboksar" på ukurante stader i layout på ei webside. Har ulike metodar for dynamisk endring av innhald.

Funksjonalitet
Uavgrensa tal på boksar.
Uavgrensa tal på delsider for kvar boks.
Dynamisk skifte mellom delsider:
Statisk, tilfeldig, dato, menykobla.

Skjermbilde

Infoboks
 
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))