Havdyrkerne BA


Havdyrkerne


DagenDin.no AS har skreddarsydd ein ny internett presentasjon for HAVdyrkerne BA. Sidene er enkle å oppdatere og ein kan kome til den enkelte bedrift gjennom søk i kart, rulletekst og søk på ein oversiktleg måte.

HAVdyrkerne BA er et av landets ledende nettverk for mindre, familieeide oppdrettsbedrifter. Selskapet ble etablert i 1995 av en gruppe på 8 fiskeoppdrettere i Sogn og Fjordane. I dag er det 26 HAVdyrkere i gruppen. Disse eier og driver i alt 20 konsesjoner for produksjon av laks og ørret, 5 konsesjoner for oppdrett av marin fisk og 9 settefiskanlegg. Anleggene er lokalisert i Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nordland og i Bosnia."

Med så mange lokasjonar og ulik profil på medlemsbedriftene, var det ei utfordring å merkevarebygge desse utan at det skulle gå utover identiteten til den enkelte bedrift.

Ein "HAVdyrker" er eit spennande omgrep og vi får eit inntrykk av kva "verdiar" dette betyr for lokalsamfunnet langs kysten. Det er eit spennande produkt og lærerikt for oss. Vi takkar for oppdraget og det gode samarbeidet med Odd Håvard Johannessen dagleg leiar i HAVdyrkerne BA i Florø.

www.havdyrkerne.no