Stryn Næringshage


Stryn Næringshage


Stryn Næringshage valde å utvikle total profil og websystem gjennom samarbeidsavtale med dagenDin.no AS. Dette inneber at i tillegg til vanleg webpresentasjon skal løysinga innehalde intranet og prosjektplass.

Det vert også utvikla ein muligheit for å styre ressursar og bestille møterom. Stryn Næringshage har lagd ein grundig strategi i forkant og oppfyller deler av sin visjon allereide her ved å vere eit foredøme for å ta i bruk dei muligheitene internett gjev. Vi ser fram til vidare samarbeid i ei spennande satsing og eit attraktivt miljø.

www.stryn-nh.no