Publisering

Ikon PublishStartside
Modulen Startside er ein standardmodul for førstesida på eit webområde.


Funksjonalitet
Kan definere fleire startsider for seinare bruk.
Sider kan raskt skiftast ut manuelt.
Automatisk skifte av sider, enten tilfeldig eller datostyrt.

Skjermbilde

Startside