Publisering

Ikon PublishNyheiter
Med nyheitsmodulen legg ein ut artiklar som typisk er sortert etter dato, tilsvarande som nettaviser.


Funksjonalitet
Kan styre tal på nyheiter som skal vise i ulike delar av systemet.
Aktivering/deaktivering og datostyrt publisering.
Kan knytast mot andre websider for enkel krysspublisering.
RSS-feed.

Skjermbilde

Nyheiter