Publisering

Ikon PublishBildesekvens
Modul for å bygge bildesekvensar og album. Redigering av tekst og rekkjefølgje er enkel og rask.

Funksjonalitet
Enkelt grensesnitt for oppbygging av sekvens.
Presentasjon av sekvens er fleksibel.

Skjermbilde

Bildesekvens