Publisering

Ikon PublishMenystruktur
Denne modulen viser menyane til websida og gjer det enkelt å legge til menyelement, lage undermenyar og endre peikarar.

Funksjonalitet
Støttar fleire separate menyar.
Enkel peiking til kvar enkelt modultype.
Ei side kan linkast inn fleire stader i menyen.
Fri plassering/flytting av menyelement.
Kan linke til eksterne sider.

Skjermbilde

Menystruktur